Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2017

Zapraszamy na kompleksowy warsztat dla rodziców dzieci w różnym wieku, od wielu lat prowadzony w Polsce i naszej Poaradni, znany również jako "Szkoła dla rodziców". Zajęcia odbywaja się w grupach max. 12-osobowych i składają się z cyklu comiesięcznych spotkań (we wtorki).

Prowadzący Anna Kurelska

Pierwsze spotkanie 7.11.2017 r. godz. 17.30-19.00; Zapisy w PPP w Luboniu, tel. 618130173 do końca października

Przewidywana tematyka zajęć:

Świadomość własnych celów wychowawczych

Poznawanie i rozumienie świata uczuć własnych i dziecka

Nauka umiejętności stawiania jasnych granic i wymagań

Zachęcanie dziecka do współpracy

Wspólne rozwiązywanie konfliktów

Poszukiwanie sposobów uczenia dziecka samodyscypliny

Wspieranie samodzielności dzieci

Uwalnianie dzieci od grania ról

Wzmacnianie poczucia własnej wartości dzieci