Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Komunikat MEiN

 

Od 29 marca do 11 kwietnia ze względu na specyfikę działania, nie wprowadzono przepisów ograniczających funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. Sposób realizacji zadań, tak jak dotychczas, ustala dyrektor jednostki, z zachowaniem reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

 

W przypadku kiedy wsparcie psychologiczno-pedagogiczne może być organizowane bez koniecznosci bezpośredniego kontaktu z dzieckiem/uczniem, dyrektor zawsze może podjąć decyzję o pracy zdalnej.

 

Ponadto w przypadku stwierdzenia przez dyrektora stanu zagrożenia bezpieczeństwa w placówce, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego i w porozumieniu z organem prowadzącym, działalność poradni może zostać czasowo zawieszona (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z 2020 r. poz. 1166).

 

30 marca 2021


Czytaj więcej o: Komunikat MEiN

TARGI EDUKACYJNE

W tym roku z uwagi na stan epidemiczny Targi Edukacyjne odbęda się w formie on-line. Termin: 23-24 kwietnia.

12 marca 2021


Czytaj więcej o: TARGI EDUKACYJNE

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/22

Luboń

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu

62-030 Luboń, ul. Wschodnia 26 b.

tel.: + 48 61 858 19 79

e-mail: ppplubon@powiat.poznan.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu, zwana dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych Mariusz Stasiak vel Stasek i mają Państwo prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl.

Dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane są w celu udziału w zajęciach, terapiach oraz badaniach organizowanych przez Placówkę. W przypadku wystąpienia o opinie lub orzeczenia dane będą przetwarzane w celu diagnozy i wydania opinii lub orzeczenia. Dane przetwarzane są na podstawie prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze wynikającym z ustawy Prawo Oświatowe (Art. 6 ust.1 lit. c oraz Art..9 ust. 2 lit. g dla danych o stanie zdrowia).

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt przez okres 25 lat w przypadku teczek klientów, którym zostało wydane orzeczenie lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i 10 lat w innych przypadkach.

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości przeprowadzenia badań lub zajęć.

Dane Państwa dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

2 września 2020


Czytaj więcej o: Luboń

Uwaga Filia w Stęszewie!

 

Z uwagi na urlopy pracowników oraz trwający remont Przedszkola (na terenie którego znajduje się nasza placówka) w okresie od 17.08 2020 r do 28.08.2020 r. Poradnia czynna będzie wyłącznie w następujące dni:
- 20.08.2020 r.
- 26.08. 2020 r.
- 28.08 2020 r. 
Nadal prosimy o kontakt pod numerem telefonu 505 326 830.
Pilne sprawy - PPP w Luboniu tel. 61 858 19 79 lub 504 704 367

17 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Uwaga Filia w Stęszewie!

Uwaga: Filia w Suchym Lesie

 

Informujemy, że filia lubońskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchym Lesie, w terminie od 13.07.2020 r. do 31.07.2020 r. będzie zamknięta z powodu przerwy urlopowej. W pilnych przypadkach należy zgłaszać się do filii Poradni w Tarnowie Podgórnym. Kontakt pod numerem telefonu: 61 415 65 13 lub 505 377 660. Informacji telefonicznych udziela również macierzysta Poradnia z siedzibą w Luboniu.  Kontakt: 61 858 19 79 lub 504 704 367.

1 lipca 2020


Czytaj więcej o: Uwaga: Filia w Suchym Lesie

Nowy wniosek do Zespołu Orzekającego

 

Od dnia 29.06.2020 r. obowiązuje nowy druk wniosku do Zespołu Orzekającego (zakładka: Do pobrania).

29 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Nowy wniosek do Zespołu Orzekającego

Uwaga: Filia w Stęszewie - zmiany w organizacji pracy w filii

 

Z uwagi na remont Przedszkola w Stęszewie, na terenie którego znajduje się PPP w Luboniu Filia w Stęszewie, informujemy o zmianie organizacji pracy w okresie wakacyjnym:

  1. W dniach od 27 lipca 2020 r. do 07 sierpnia 2020 r. Poradnia będzie nieczynna.  W pilnych sprawach   prosimy kontaktować się z PPP w Luboniu (tel. 618 581 979) lub filią PPP w Buku (tel. 618 140 241).
  2. Poniżej podajemy harmonogram pracy w placówce:
  • Poniedziałek – od 7.30 do 15.30 – psycholog Arleta Stankowska,
  • Wtorek – od 8.00 do 16.00 – pedagog Beata Szymoniak (kierownik Filii),
  • Środa – od 8.00 do 16.00 – pedagog Beata Szymoniak  (kierownik Filii),
  • Czwartek – od 8.00 do 14.00 – psycholog Maria Szafran.

W powyższych godzinach pracownicy PPP będą dostępni pod numerem telefonu: 505 326 830.

Niedostępny będzie stacjonarny numer telefonu.

Praca będzie odbywać się we wskazanym przez Dyrektora przedszkola pomieszczeniu w nowej części budynku.

 

Beata Szymoniak

(kierownik Filii)

29 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Uwaga: Filia w Stęszewie - zmiany w organizacji pracy w filii

Uwaga: Filia w Buku - zmiany w organizacji pracy w filii

 

W okresie od 13.07.2020 do 24.07.2020 filia będzie nieczynna.

29 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Uwaga: Filia w Buku - zmiany w organizacji pracy w filii

PILNE!

 

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i pracowników wprowadzamy nowe zasady funkcjonowania Poradni. Pomimo pewnych niedogodności z nimi związanych mamy nadzieję, że w ten sposób będziemy chronić Państwa i siebie przed ewentualnym zarażeniem i rozprzestrzenianiem się wirusa.

Rodzicu/prawny opiekunie dziękujemy za zrozumienie, że w obecnej sytuacji zastosowanie się do tych procedur jest bardzo ważne dla zdrowia Nas wszystkich. Przed wizytą w Poradni zapoznaj się z aktualnymi procedurami umieszczonymi w zakładce "Procedury COVID-19".

Dyrektor Poradni Hanna Łabuzińska oraz pracownicy Poradni

24 maja 2020


Czytaj więcej o: PILNE!

Komunikat Dyrektora PPP w Luboniu

W związku z decyzją Starosty Poznańskiego o wznowieniu od dnia 18 maja 2020 r. działalności stacjonarnej poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat Poznański w okresie stanu epidemicznego, PPP w Luboniu wraz z Filiami informuje, że obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania bezpiecznych pomieszczeń oraz kompletowania materiałów ochronnych dla pracowników i klientów.

Odwoływane wcześniej osoby będą informowane telefonicznie o możliwości przyjęcia.

Nie zachowują ważności terminy wizyt ustalonych wcześniej.

15 maja 2020


Czytaj więcej o: Komunikat Dyrektora PPP w Luboniu

Ważny komunikat!

Szanowni Państwo!

W związku z bardzo trudną sytuacją, w której wszyscy się znaleźliśmy, zapewniamy Państwa, że możecie liczyć na pomoc pedagogów i psychologów PPP w Luboniu. Służymy radą i wsparciem w tej niecodziennej rzeczywistości.

Od poniedziałku do piątku dyżurujemy telefonicznie w poszczególnych filiach:

- Luboń: środa: 12.00-16.00, czwartek - 10.00-12.00, nr tel.: 61 858 19 79.

Suchy Las: w godzinach 9.00 – 13.00, nr tel.: 505 327 064.

Tarnowo Podgórne, w godzinach 9.00 - 13.00, nr tel.: 61 415 6513, 505 377 660.

- Stęszew: poniedziałek: 7.30 - 12.30, wtorek: 9,00 - 13.00, czwartek: 9.00 - 13.00,  nr. tel.: 61 813 48 32.

Buk: codziennie w godzinach 9.00 - 13.00, nr. t el.: 61 814 02 41.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z podanymi poniżej linkami do stron internetowych.

https://zdrowie.wprost.pl/koronawirus/10307465/czy-babcia-umrze-jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-koronawirusie.html 

https://poznan.naszemiasto.pl/bajka-dla-dzieci-o-koronawirusie-o-zlym-krolu-i-dobrej/ar/c15-7601795

https://stronazdrowia.pl/koronawirus-dlaczego-i-jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-koronawirusie/ar/c14-14865381

https://www.medexpress.pl/uploads/files/20200315-121750-dzieci-koronawirus-poradnik.pdf

 

8 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Ważny komunikat!

Przewodnik dla ucznia klasy ósmej

Przewodnik opublikowany na stronie Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu... więcej

2 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Przewodnik dla ucznia klasy ósmej

Motywacja cz. 2

Czy robisz dobry PR dla uczenia się - Paulina Kukorowska-Adamska...

1 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Motywacja cz. 2

Motywacja

Motywacja - artykuł Pauliny Kukorowskiej-Adamskiej... więcej

25 marca 2020


Czytaj więcej o: Motywacja