Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Komunikat MEiN

 

Od 29 marca do 11 kwietnia ze względu na specyfikę działania, nie wprowadzono przepisów ograniczających funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. Sposób realizacji zadań, tak jak dotychczas, ustala dyrektor jednostki, z zachowaniem reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

 

W przypadku kiedy wsparcie psychologiczno-pedagogiczne może być organizowane bez koniecznosci bezpośredniego kontaktu z dzieckiem/uczniem, dyrektor zawsze może podjąć decyzję o pracy zdalnej.

 

Ponadto w przypadku stwierdzenia przez dyrektora stanu zagrożenia bezpieczeństwa w placówce, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego i w porozumieniu z organem prowadzącym, działalność poradni może zostać czasowo zawieszona (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z 2020 r. poz. 1166).

 

30 marca 2021


Czytaj więcej o: Komunikat MEiN

TARGI EDUKACYJNE

W tym roku z uwagi na stan epidemiczny Targi Edukacyjne odbęda się w formie on-line. Termin: 23-24 kwietnia.

12 marca 2021


Czytaj więcej o: TARGI EDUKACYJNE

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/22

Luboń

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu

62-030 Luboń, ul. Wschodnia 26 b.

tel.: + 48 61 858 19 79

e-mail: sekretariat@ppplubon.pl 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu, zwana dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych Mariusz Stasiak vel Stasek i mają Państwo prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl.

Dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane są w celu udziału w zajęciach, terapiach oraz badaniach organizowanych przez Placówkę. W przypadku wystąpienia o opinie lub orzeczenia dane będą przetwarzane w celu diagnozy i wydania opinii lub orzeczenia. Dane przetwarzane są na podstawie prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze wynikającym z ustawy Prawo Oświatowe (Art. 6 ust.1 lit. c oraz Art..9 ust. 2 lit. g dla danych o stanie zdrowia).

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt przez okres 25 lat w przypadku teczek klientów, którym zostało wydane orzeczenie lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i 10 lat w innych przypadkach.

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości przeprowadzenia badań lub zajęć.

Dane Państwa dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

2 września 2020


Czytaj więcej o: Luboń

Uwaga: Filia w Suchym Lesie

 

Informujemy, że filia lubońskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchym Lesie, w terminie od 13.07.2020 r. do 31.07.2020 r. będzie zamknięta z powodu przerwy urlopowej. W pilnych przypadkach należy zgłaszać się do filii Poradni w Tarnowie Podgórnym. Kontakt pod numerem telefonu: 61 415 65 13 lub 505 377 660. Informacji telefonicznych udziela również macierzysta Poradnia z siedzibą w Luboniu.  Kontakt: 61 858 19 79 lub 504 704 367.

1 lipca 2020


Czytaj więcej o: Uwaga: Filia w Suchym Lesie

Nowy wniosek do Zespołu Orzekającego

 

Od dnia 29.06.2020 r. obowiązuje nowy druk wniosku do Zespołu Orzekającego (zakładka: Do pobrania).

29 czerwca 2020


Czytaj więcej o: Nowy wniosek do Zespołu Orzekającego

Ważny komunikat!

Szanowni Państwo!

W związku z bardzo trudną sytuacją, w której wszyscy się znaleźliśmy, zapewniamy Państwa, że możecie liczyć na pomoc pedagogów i psychologów PPP w Luboniu. Służymy radą i wsparciem w tej niecodziennej rzeczywistości.

Od poniedziałku do piątku dyżurujemy telefonicznie w poszczególnych filiach:

- Luboń: środa: 12.00-16.00, czwartek - 10.00-12.00, nr tel.: 61 858 19 79.

Suchy Las: w godzinach 9.00 – 13.00, nr tel.: 505 327 064.

Tarnowo Podgórne, w godzinach 9.00 - 13.00, nr tel.: 61 415 6513, 505 377 660.

- Stęszew: poniedziałek: 7.30 - 12.30, wtorek: 9,00 - 13.00, czwartek: 9.00 - 13.00,  nr. tel.: 61 813 48 32.

Buk: codziennie w godzinach 9.00 - 13.00, nr. t el.: 61 814 02 41.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z podanymi poniżej linkami do stron internetowych.

https://zdrowie.wprost.pl/koronawirus/10307465/czy-babcia-umrze-jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-koronawirusie.html 

https://poznan.naszemiasto.pl/bajka-dla-dzieci-o-koronawirusie-o-zlym-krolu-i-dobrej/ar/c15-7601795

https://stronazdrowia.pl/koronawirus-dlaczego-i-jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-koronawirusie/ar/c14-14865381

https://www.medexpress.pl/uploads/files/20200315-121750-dzieci-koronawirus-poradnik.pdf

 

8 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Ważny komunikat!

Przewodnik dla ucznia klasy ósmej

Przewodnik opublikowany na stronie Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu... więcej

2 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Przewodnik dla ucznia klasy ósmej

Motywacja cz. 2

Czy robisz dobry PR dla uczenia się - Paulina Kukorowska-Adamska...

1 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Motywacja cz. 2

Motywacja

Motywacja - artykuł Pauliny Kukorowskiej-Adamskiej... więcej

25 marca 2020


Czytaj więcej o: Motywacja

O koncentracji uwagi cz. 2

Artykuł Pauliny Kukorowskiej-Adamskiej... więcej

23 marca 2020


Czytaj więcej o: O koncentracji uwagi cz. 2

O koncentracji uwagi cz. 1

Artykuł Pauliny Kukorowskiej-Adamskiej... więcej

23 marca 2020


Czytaj więcej o: O koncentracji uwagi cz. 1

Drogi Rodzicu... kilka słów o organizacji nauki

Artykuł Pauliny Kukorowskiej-Adamskiej... więcej

23 marca 2020


Czytaj więcej o: Drogi Rodzicu... kilka słów o organizacji nauki

Komunikat

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (23 marca 2020):

Ze względu na pogarszającą się sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce od dnia 23.03.2020 r. do odwołania zamknięte zostaną prowadzone przez powiat poznański poradnie psychologiczno-pedagogiczne wraz z filiami.

23 marca 2020


Czytaj więcej o: Komunikat

Pilne

 

Decyzją Starosty Poznańskiego informujemy o zamknięciu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej


Luboniu wraz z filiami w okresie od 11.03 do 25.03.2020 r.

11 marca 2020


Czytaj więcej o: Pilne